A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Piraci 6-latki Listy do rodziców

 Tydzień IV – „Bezpieczni na drodze” Drodzy Rodzice! W tym tygodniu zajmowaliśmy się tematem bardzo ważnym dla każdego dziecka – bezpieczeństwem na drodze. Każdego ranka sześciolatki bawiły się do powitanki pt. „Mało nas”. W poniedziałek w tematykę tygodnia wprowadziło przedszkolaki opowiadanie o Heli i Leonie zatytułowane „Uwaga na drodze!”. Tego dnia dzieci oceniały na ilustracjach właściwe i niewłaściwe zachowania w ruchu drogowym oraz uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Podczas spaceru w najbliższym otoczeniu przedszkola w praktyce stosowały zdobyte na zajęciach edukacyjnych informacje i umiejętności związane z bezpieczeństwem. We wtorek rozwiązywały zagadki dotyczące ruchu drogowego, utrwalały zasady przejścia po pasach podczas zabawy ruchowej, różnicowały prawą i lewą stronę, układały w parach rytmy z figur geometrycznych, wyodrębniały pierwszą i ostatnią głoskę w słowach, reagowały ruchem na zmianę natężenia dźwięku, ćwiczyły pamięć i odporność emocjonalną podczas gry w „Memory uliczne” z rówieśnikiem w parze, poprawiały znajomość kolorów w języku angielskim, ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę, wykonując zadania w kartach pracy. W środę przedszkolaki utrwalały i wzbogacały wiadomości na temat znaków drogowych, rozmawiając o nich, dopasowując, różnicując i segregując je ze względu na kształt, kolor, przeznaczenie, rysując kształty w powietrzu różnymi częściami ciała, dopasowując znaki do figur geometrycznych. Wzięły też udział w zabawie badawczej pt. „Po co nam odblaski?”. W czwartek dzieci bawiły się dźwiękiem, uważnie słuchając zagadek słuchowych związanych z odgłosami ulicy oraz układając i odtwarzając rytmy słuchowo-ruchowe. Tego dnia trenowały także podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych. W piątek pracowały z wierszem A. Frączek pt. „Skrętny kret”, dostrzegając humor w utworze literackim, ćwicząc dykcję i artykulację; różnicowały stronę prawą i lewą oraz przeliczały kroki w opowieści ruchowej „Idę do przedszkola”; wykonały pracę techniczno-plastyczną „Ruch drogowy”, a po południu rozwiązywały zagadki o ruchu drogowym i odpowiadały na pytania w quizie „Bezpieczny przedszkolak”, podnosząc właściwe lizaki z napisami TAK lub NIE. W tym tygodniu nie zabrakło również codziennych wyjść na świeże powietrze, gdzie dzieci rozwijały małą i dużą motorykę, korzystając ze sprzętów i pomocy. Sześciolatki codziennie wypełniały także indywidualnie karty pracy, utrwalając i rozszerzając swoją wiedzę oraz ćwicząc zdobyte umiejętności. Drodzy Rodzice, prosimy o utrwalanie treści i ćwiczenie umiejętności, którym poświęcony był miniony tydzień. Wybierzcie się na wycieczkę na skrzyżowanie, aby dziecko w praktyce mogło powtarzać wiadomości i doskonalić umiejętności związane z zasadami bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Podczas takiego spaceru zwróćcie uwagę na znaki – porozmawiajcie o ich kształtach, nazwach (informacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze), kolorach i znaczeniu. Możecie też liczyć mijane budynki, nazywać spotkane marki samochodów, jeśli dziecko interesuje się motoryzacją, nazywać kolory aut w języku angielskim. Również podróż do i z przedszkola może być świetną okazją do utrwalania zasad bezpieczeństwa na drodze. A w następnym tygodniu rozpoczniemy już nasze spotkania z jesienią.

Autor:  Pani AniaLogin

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".