A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Ufoludki 5,6-latki Tydzień w grupie Ufoludków

 Drodzy Rodzice! W tym tygodniu rozpoczęliśmy nowy miesiąc – grudzień, podczas którego zajmowaliśmy się tematyką poczty oraz szeroko rozumianych wiadomości. Codziennie rano dzieci bawiły się do powitanki „Witaj w naszym gronie”. W poniedziałek sześciolatki wysłuchały opowiadania o Heli i Leonie zatytułowanego „Pocztówka”, które stało się wstępem do rozmowy na temat różnych sposobów komunikowania się ludzi między sobą. Dzieci wypowiadały się na temat drogi pocztówek i listów od nadawcy do odbiorcy na podstawie ilustracji, poznały znaczenie słów: nadawca, odbiorca, ilustrowały ruchem treść opowieści „Droga pocztówki”. Słuchały wiersza T. Śliwiaka pt. „Poczta w lesie”, utrwalały swoje dane adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość) oraz przypomniały sobie wszystkie numery alarmowe: 997, 998, 999, 112. Tego dnia sześciolatki poznały literę K, k pisaną i drukowaną, ćwiczyły słuch fonematyczny oraz umiejętności grafomotoryczne podczas różnego rodzaju zabaw dydaktycznych i ruchowych, a także działań w kartach pracy. Przedszkolaki ćwiczyły umiejętności i kompetencje matematyczne. Podczas zabawy „Przesyłki” doskonaliły przeliczanie, klasyfikowanie i logiczne myślenie. W zabawie „Dzwonimy pod wybrane numery” utrwalały wygląd poznanych cyfr oraz umiejętności odtwarzania sekwencji obrazkowych i słuchowych. Natomiast podczas zabawy „Kupujemy paczki i paczuszki” doskonaliły umiejętności obliczeń i operacji na pieniądzach. . Poznały również trąbkę jako symbol Poczty Polskiej, zastanawiały się, co to są wiadomości tekstowe i e-maile, odsłuchiwały nagrań dźwięków związanych z pocztą i odbieraniem różnego rodzaju wiadomości i je nazywały.Wszystkie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną „Koperta z niespodzianką”, do której włożyły list do Świętego Mikołaja. W piątkowe popołudnie dzieci rozwiązywały zadania i quiz poświęcone podsumowaniu i utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności. Przedszkolaki codziennie wypełniały także indywidualnie karty pracy, utrwalając i rozszerzając swoją wiedzę oraz ćwicząc zdobyte umiejętności. W tym tygodniu w naszej grupie odbyła się uroczystość "Imieniny grupy",wręczenie sztandaru i nadanie imienia.Całość uświetnił występ przedszkolaków na który przybyli zaproszeni rodzice. Drodzy Rodzice, prosimy o utrwalanie treści i ćwiczenie umiejętności, którym poświęcony był miniony tydzień. Powtarzajcie z dzieckiem literę K, k – możecie poprosić je o ułożenie jej z kredek, kokardek makaronowych, kapsli, kół origami lub innych przedmiotów rozpoczynających się głoską k. Następnie dziecko może zapisać litery K, k na małych kartkach i położyć je na każdym przedmiocie w domu, który zawiera w swojej nazwie głoskę k (będzie to świetne ćwiczenie słuchu fonematycznego – analizy głoskowej). Możecie razem napisać list lub pocztówkę do bliskiej osoby z okazji mikołajek lub zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wybrać się na pocztę i je wysłać (zwróćcie uwagę na znak Poczty Polskiej – trąbkę). Możecie też napisać wspólnie z dzieckiem na komputerze e-mail z życzeniami do bliskiej osoby. A w następnym tygodniu rozpoczynamy zimę i będziemy rozmawiać o śniegu, lodzie, śnieżynkach, czyli o zimowym krajobrazie, a także o bezpieczeństwie w czasie sezonowych zabaw.Czeka nas również wycieczka i spotkanie z Mikołajem.

Autor:  Pani BeataLogin

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".