A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Piraci 6-latki Listy do rodziców

 Tydzień XXVIII – "Od kurnika do świątecznego koszyka" Drodzy Rodzice! W minionym tygodniu podczas zajęć sprawdzaliśmy, co słychać w wiejskiej zagrodzie, i przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Każdego ranka dzieci integrowały się przy powitance pt. "Kiedy w przedszkolu rano się witamy". W poniedziałek przedszkolaki słuchały kolejnego opowiadania K. Wierzbickiej o przygodach Heli i Leona pt. "Malujemy pisanki". Następnie rozmawiały na temat tego, co można zobaczyć na wsi, wymieniały nazwy zwierząt hodowlanych, poznały pojęcie "zagroda" oraz wykonały ją z tektury i patyczków. Zagroda będzie wzbogacana o wykonywane każdego dnia zwierzęta. We wtorek dzieci rozwiązywały zagadki A.U. Kamińskiej o zwierzętach gospodarskich i naśladowały ich głosy. Poznały również słówka w języku angielskim: horse – koń, sheep – owca, duck – kaczka, cow – krowa, hen – kura, lamb – jagnię. Nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przedszkolaki wykorzystały, wykonując zadania z kart pracy: łączyły zdjęcia zwierząt z właściwymi podpisami, rysowały drogę w labiryncie i pisały szlaczki w liniaturze. Po południu sześciolatki szukały sylab i głosek ukrytych w nazwach zwierząt oraz zrobiły pierwsze zwierzę do swojej zagrody – krowę. W środowy temat zajęć wprowadził dzieci wiersz K. Iłłakowiczówny pt. "Kłopot mamy kury". Słuchając go, przedszkolaki liczyły pisklęta i opisywały ich wygląd, a później rysowały je na małych kartkach. W dalszej części zajęć oglądały zdjęcia ptaków hodowanych przez człowieka (takich jak: kura, kogut, gęś, indyk), opisywały ich wygląd, wskazywały podobieństwa i naśladowały głosy. Zagrały wspólnie w grę matematyczno-ruchową "Jak się dostać do kurnika?". Podczas pracy indywidualnej przy stolikach układały z drucików kreatywnych pisanki według wzoru, określały prawą i lewą stronę na karcie, licząc kurczątka, dodawały i kolorowały pisanki zgodnie z kodem. W trzeciej części dnia przedszkolaki uczestniczyły w przygotowanym przez nauczyciela pokazie barwienia jajek oraz wykonały kurę z plasteliny do swojej zagrody. W czwartek poznawały tradycje wielkanocne. Wysłuchały wiersza M. Konopnickiej pt. "Śmigus" i rozmawiały na temat zwyczaju polewania się wodą w poniedziałek wielkanocny. W tym dniu uczestniczyły też w zabawie słuchowej "Dźwięki wody" i utrwalały poznaną tydzień wcześniej piosenkę pt. "Wiosna i pan ogrodnik". Następnie zastanawiały się, co znajduje się w koszyczku wielkanocnym, i wykonały baranka z waty do zagrody. Podczas piątkowych zajęć dzieci utrwalały i poszerzały wiadomości na temat wielkanocnych tradycji. Poznawały różne sposoby zdobienia jajek wkładanych do koszyczka i zrobiły własne pisanki kredkami świecowymi. Później dowiedziały się, co kryje jajko pod skorupką, ułożyły mozaikę ze skorupek i wykonały pracę plastyczno-techniczną pt. "Wielkanocna ozdoba – koszyczek". Po południu rozwiązywały zagadki, quizy i różne zadania podsumowujące wiedzę na temat wiejskiej zagrody oraz tradycji wielkanocnych. W trakcie minionego tygodnia przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych i planowanych zajęciach gimnastycznych, korzystały również z codziennych zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas których obserwowały powoli budzącą się do życia przyrodę. W czasie wolnym bawiły się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz dbały o porządek w sali. Drodzy Rodzice, utrwalajcie nabyte przez dzieci wiadomości i umiejętności. Wspólnie przygotujcie się do świąt, pomalujcie i ozdóbcie jajka, a później naszykujcie tradycyjny wielkanocny koszyczek.

Autor:  Pani AniaLogin

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".