A A

Hrubieszów mp1@przedszkolemalegoksiecia.szkolnastrona.pl 84 696 31 29WITAMY NA NASZEJ STRONIE


MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. „MAŁEGO KSIĘCIA”
W HRUBIESZOWIE

.


plakat bnp
ZMIANA ADRESU E-MAIL.
Nowy adres:
mp1@przedszkolemalegoksiecia.szkolnastrona.pl


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA DYŻUR WAKACYJNY


Zasady ogólne dyżuru wakacyjnego
w roku 2024


Lista dzieci przyjętych
na rok szkolny 2024/2025
do Miejskiego Przedszkola Nr 1
im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie


Lista dzieci zakwalifikowanych
na rok szkolny 2024/2025
do Miejskiego Przedszkola Nr 1
im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie


Życzenia wielkanocne
ZARZĄDZENIE NR 1180/2024 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego
do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów
na rok szkolny 2024/2025
Życzenia noworoczne


Życzenia bożonarodzeniowe


Godziny dostępności nauczycieli


Lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej
po złożeniu oświadczenia woli
na rok szkolny 2023/2024
do Miejskiego Przedszkola nr 1
im. „Małego Księcia" w Hrubieszowie.


Informacje dla rodziców


Lista dzieci zakwalifikowanych w II rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/24 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie


Wyniki konkursu eko-skarbonka


Finał Konkursu - Eko SkarbonkaRegulamin organizacji dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie 2022/2023 r.


Zaproszenie na spotkanie otwarte dotyczące rewitalizacji Hrubieszowa.


Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/24
do Miejskiego Przedszkola Nr 1
im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie
Lista dzieci zakwalifikowanych
na rok szkolny 2023/24
do Miejskiego Przedszkola Nr 1
im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie


Życzenia wielkanocne


Przedszkolny Konkurs „Eko Skarbonka” w ramach projektu „Mały Książę poznaje, oszczędza, inwestuje" współfinansowanego przez NBP.


Zarządzenie Burmistrza w sprawie postępowania rekrutacyjnego


Wnioski, deklaracje oraz oświadczenia dotyczące rekrutacji można pobrać w sekretariacie przedszkola lub na niniejszej stronie w zakładce DOKUMENTY/DEKLARACJE oraz RODO/ Klauzula informacyjna rekrutacja do przedszkola. Powyższe dokumenty można składać w terminach wskazanych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa zarówno drogą elektroniczną na adres przedszkolak@poczta.onet.pl (w tytule Rekrutacja 2023) jak i osobiście. Brak oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium spowoduje brak jego rozpatrywania.


Zaproszenie na imieniny grup


Godziny dostępności nauczycieli


Dzień NauczycielaZdrowo kolorowo Mały Książe na sportowo- Olimpiada z okazji 100-lecia HosirInformacja dotycząca dyżuru
wakacyjnego 2022r.


Informujemy, że dyżur w naszym przedszkolu odbędzie się w placówce przy ul. Gródeckiej 48. W okresie dyżuru wakacyjnego tj. od 18.07.2022r. do 01.08.2022r. przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.00. Dzieci przyjmowane są do godziny 8.30.  Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny wypełniamy pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
Rodzice wchodzą do pierwszego korytarza, gdzie dziecko odbierane będzie przez pracownika przedszkola. Odbierając dzieci z przedszkola rodzice korzystają z domofonu.
Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo przynieść wodę (5litrów) oraz kubeczki jednorazowe szt. 20, papier toaletowy szt. 4, opakowanie chusteczek higienicznych wyciąganych.
Rodziców dzieci młodszych, które potrzebują poobiedniego wypoczynku prosimy o dostarczenie poduszeczki i kocyka dla dziecka. Prosimy również o pozostawienie w podpisanym woreczku ubrań na zmianę. Każde dziecko powinno mieć obuwie na zmianę do poruszania się po przedszkolu. Odpłatność za przedszkole w okresie wakacyjnym będzie naliczana na podstawie zadeklarowanych przez Państwa godzin i dni w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola.
Odpłatność będzie pobierana podczas dyżuru każdego dnia w godzinach

7:00- 11:00
Tylko i wyłącznie kartą płatniczą.
Informujemy, że z zadeklarowanych godzin i dni we wniosku nie będą robione odpisy. Prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji co do ilości dni i godzin, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.

Wniosek na dyżur wakacyjny znajduje się tutaj


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Przypominamy rodzicom (opiekunom) dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 o dostarczeniu oświadczeń woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 1 im. „Małego Księcia” w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 07.06.2022r. Druk oświadczenia dostępny jest na naszej stronie w zakładce Dokumenty/Deklaracje.
Lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej 2022/2023


Lista dzieci przyjętych po złożeniu oświadczenia woli na rok szkolny 2022/2023


Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023 do Miejskiego Przedszkola nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie.


Zarządzenie nr 671/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2022/2023
Szanowni Rodzice!


Przypominamy, że pracujemy w reżimie sanitarnym. Przyprowadzając dziecko, do części wspólnej, na hol – razem z dzieckiem może wejść jeden rodzic (opiekun). Rodzice dzieci dwóch najmłodszych grup mogą wejść na szatnię w celu przebrania dziecka. Na teren przedszkola wchodzimy w maseczkach, jednocześnie zachowując bezpieczny odstęp 2 m. Prosimy o sprawne przebranie dziecka i jak najszybsze opuszczenie terenu przedszkola. Rodzice NIE Wchodzą do sal zajęć.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa umieszczonymi na naszej stronie internetowej związanymi z COVID’ 19. Każdy z rodziców (opiekunów) przyprowadzając dziecko pierwszego dnia do przedszkola, ma obowiązek dostarczenia podpisanego oświadczenia, że zapoznał się z powyższymi procedurami i dostarczenie ich do wychowawcy. Druk oświadczenia można pobrać również z naszej strony internetowej.

DziękujemySzanowni Rodzice!


Dyżur wakacyjny naszego przedszkola trwa od 17 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r. w budynku przy ul. Gródeckiej 48.
Wnioski o zapisanie dziecka na dyżur są dostępne na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

Dziecko powinno być zgłoszone co najmniej dzień wcześniej.
Przypominamy, że podczas dyżuru nadal pracujemy w reżimie sanitarnym. Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu w czasie pandemii COVID 19 zamieszczonymi również na naszej stronie. Po zapoznaniu się z procedurami należy do wniosku o zapisanie dziecka na dyżur, dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie, że zapoznali się państwo z w.w. procedurami (oświadczenie do pobrania zakładce Dokumenty/Procedury).Book titled 'Moje Zdrowie'Read this book made on StoryJumper
Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 1 im "Małego Księcia" w Hrubieszowie po złożeniu przez rodziców oświadczeń woliSzanowni Rodzice dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji 2021/22!

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/22 jest dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do naszego przedszkola w terminie do 9 kwietnia 2021.

Pobierz Protokół z posiedzenia Komisji do spraw rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr1 im. ”Małego Księcia” w Hrubieszowie na rok szkolny 2021/2022
Badanie poziomu aktywności fizycznej przedszkolaków SAV Junior

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko motoryczny, ale także emocjonalny i społeczny.

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne.

Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line. Jej uzupełnienie powinno zająć około 15 minut.

Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiety.


Szanowni Rodzice!

Wnioski o przyjęcie dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 wraz z załączonymi oświadczeniami, możne przesyłać zarówno drogą elektroniczną jak i składać osobiście, wrzucając dokumenty do skrzynki umieszczonej przy wejściu do przedszkola. Wnioski przesłane drogą elektroniczną, będą potwierdzone informacją zwrotną.Rekrutacja 2021/2022

Podsumowanie projektu "Mały Ekonomista" współfinansowanego przez NBP organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie.CUDOWNA MONETA

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Cudowna Moneta”.


I. Komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący – Katarzyna Nowosad – dyrektor przedszkola
2. Członek – Aleksandra Kopczyńska – historyk
3. Członek – Katarzyna Partyka – plastyk

Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na konkurs w ilości 29 sztuk z placówek z terenu powiatu hrubieszowskiego, komisja postanowiła przyznać nagrody, zgodnie z regulaminem następującym osobom:

II. Nagrody
1. Miejsce I: Gabriela Wojtiuk – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
2. Miejsce II: Szymon Krawiec – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
3. Miejsce III: Maja Szala - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

III. Wyróżnienia:
1. Mikołaj Dec – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
2. Jan Kolenda – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Grotthusów 1
3. Aleksander Mołduch – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
4. Amelia Paszczuk– Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego4
5. Anastazja Sobolewska – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
6. Lilianna Tyzio – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
7. Szymon Załoga – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
Szanowni Rodzice!


W związku ze stale rosnącą liczbą zakażonych COVID 19 i mając na uwadze dobro i zdrowie Państwa dzieci oraz własne informujemy, iż od najbliższego poniedziałku (t.j. od 19.10.2020) do odwołania, na teren przedszkola nie będą mogli Państwo wchodzić, ani osoby upoważnione do odbioru dzieci. Dzieci przed holem głównym będą odbierane i przyprowadzane przez osoby wyznaczone przez dyrektora przedszkola.


Pobierz regulamin konkursuInformacja dla rodziców - pobierz


Book titled 'HRUBIESZÓW OCZAMI NASZYCH BLISKICH'Read this book made on StoryJumper

Z  okazji Dnia  Dziecka Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 wraz z pracownikami życzy wszystkim wychowankom:


uśmiechu i radości na każdy dzień,
dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe
oraz nieustannie otaczającej miłości najbliższej rodziny.
Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą.
Abyście spotkali na swojej drodze rozwoju
cudownych przyjaciół i jeszcze lepszych nauczycieli.
Abyście swoim uśmiechem rozjaśnili najbardziej pochmurny dzień !!!

Samych beztroskich chwil i dużo uśmiechu wszystkim Dzieciom życzy Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. placówka wznawia działalność w zakresie zajęć opiekuńczych. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godz. 7:30 – 15:30, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA:

Ze względu na konieczność stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy przedszkola udział dziecka w zajęciach opiekuńczych będzie możliwy jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi placówki (dokonanym co najmniej jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zajęć) oraz po dołączeniu podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczeń umieszczonych na stronie internetowej przedszkola.Szanowni Rodzice!


Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego przedszkola nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie", za zgodą organu prowadzącego, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola zostaje zawieszona na okres od 15 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. W tym okresie, zadania przedszkola nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Zapraszamy dzieci i rodziców
do wzięcia udziału w organizacji wspólnej wystawy fotograficznej
„Hrubieszów w oczach moich bliskich”
Celem wystawy jest rozbudzanie zainteresowań historią naszego miasta
jego zabytkami i walorami krajobrazowymi.
Prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną zdjęć: zabytków, ciekawych miejsc, pocztówek
i fotografii pamiątek związanych z Hrubieszowem.
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e- mailowy wychowawców grup do końca maja 2020.
Z powodu przesunięcia terminu otwarcia przedszkoli miejskich w Hrubieszowie informuję, że od 11 do 20 maja 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o zwrot odpisu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie za miesiąc marzec 2020 r.
Wzór wniosku o zwrot odpisu zamieszczony jest na stronach internetowych przedszkoli.
Wypełnione wnioski należy wrzucać do skrzynek umieszczonych w każdym z Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie.


Szanowni Rodzice!


Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego przedszkola nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie", za zgodą organu prowadzącego, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola zostaje zawieszona na okres od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. W tym okresie, zadania przedszkola nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Szanowni Rodzice!


Informujemy, że od września 2019 r. zostały uruchomione elektroniczne formy płatności za przedszkole (przelew, karta). Dotychczasowa forma płatności gotówką również będzie aktualna. Przypominamy, że opłaty za czesne i za wyżywienie należy wpłacać na DWA ODDZIELNE konta. Poniżej umieszczono aktualne konta do wpłat:

WYŻYWIENIE: 52 1240 2829 1111 0010 3704 9794
CZESNE: 25 1240 2829 1111 0010 3703 9610Aktualności

 Drodzy Rodzice!

 W związku z trwającym w dniach 12-16 września 2022 r. "Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych" zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,  Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało propozycje konferencji on-line dla rodziców. W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 do udziału w wideokonferencji zapraszamy rodziców. Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu. Link do wideokonferencji dla rodziców: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Autor:  .

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".